Meidän pihasuunnittelumme vahvuutena on yli 20 vuoden kokemus pihojen rakentamisesta. Olemme nähneet hyviä ja huonoja ratkaisuja. Ymmärrämme mitä pihan toteuttaminen maksaa ja osaamme toimia asiakaslähtöisesti. Meitä kannattaa käyttää apuna pihan suunnittelussa. Teemme pihasuunnitelmaa yksilöllisesti juuri teidän kohteeseenne. Johtoajatuksena pihasuunnittelussa on teidän toiveenne pihasta ja pihan käytöstä.

Omakotipihan suunnittelu alkaa pihakäynnillä, jolloin suunnittelija saa tarvittavaa taustatietoa kohteesta, asukkaiden toiveista ja tarpeista sekä näkee suunnittelukohteen. Aloituskäynnin yhteydessä asiakkaalle annetaan perenna- ja pensaskasvikuvastot, joiden avulla voidaan tehdä toivekasviluettelo annettavaksi suunnittelijalle esim. seuraavan käynnin yhteydessä.

Suunnittelija tekee luonnosehdotuksen pihasta ja toimittaa sen asiakkaalle. Luonnoksista ilmenee pihan toiminnot, oleskelualueet, kulkureitit (pinnoitteet), istutus- ja nurmialueet sekä maastonmuotoilun periaatteet. Kun asiakkaat ovat tutustuneet luonnoksiin, sovitaan uusi pihakäynti, jolloin katsotaan vielä yhdessä suunnitelmaa läpi ja päätetään pihan lopullinen muoto.  

Lopullinen suunnitelma on asiakkaan kanssa luonnoksesta tarkennettu yleissuunnitelma, jonka määräluettelosta ilmenee mm. tarkat kasvilajit ja määrät, nurmi- ja kiveysalueet sekä valaistus ja varusteet.

Pihasuunnitelma piirretään tietokoneella ja se sisältää kaksi kopiota, joista toinen on värillinen. Pihasuunnitelma on tarjouspyyntökelpoinen asiakirja. Hintaan vaikuttavat mm. kohteen vaativuus, laajuus, sijainti ja mahd. täydentävät piirustukset (detaljit). Kysy meiltä tarjousta.

 

Vältä ruuhkaa ja ole ajoissa liikkeellä! 

Jos tarkoituksesi on alkaa rakentaa pihaa keväällä/kesällä, ota yhteys suunnittelijaan jo viimeistään edellisenä syksynä. Näin suunnitelma voidaan tehdä talven aikana ja suunnitelma on valmis toteutettavaksi keväällä heti lumien ja roudan sulettua. 

Teemme pihasuunnitelua Keski-Suomessa sekä Keski-Pohjanmaan että Pohjanmaan alueilla.